fbpx

Regulamin lekcji angielskiego online

Niniejszy regulamin lekcji angielskiego online określa warunki prowadzenia zajęć online oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na kurs językowy przez Internet.

1. Organizatorem jest Piotr Łuniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Łuniewski – Szkolenia językowe i tłumaczenia” w Warszawie, przy ul. Conrada 17/94, zwany dalej Lektorem.

Sposób prowadzenia zajęć & materiały dydaktyczne

2.1. Zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem platformy Skype.
2.2. Kursant potwierdza, że posiada komputer z dostępem do Internetu, zainstalowany komunikator Skype oraz dostęp do słuchawek i kamery internetowej.

3.1. Lektor udostępnia Kursantowi wszelkie materiały dydaktyczne bezpłatnie.
3.2. Kursant może kupić dodatkowe podręczniki/materiały na własny użytek po wskazaniu ich przez Lektora, jest to jednak nieobowiązkowe.
3.3. Praca z materiałami dydaktycznymi odbywa się przy użyciu opcji współdzielenia ekranu w komunikatorze Skype.

Terminy zajęć & zmiany

4.1. Terminy lekcji są ustalane indywidualnie z Kursantem na miesiąc z góry.
4.2. Kursant ma prawo przełożyć lub odwołać zajęcia (telefonicznie, SMSem lub mailowo) najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem przekładanych zajęć. Zajęcia przełożone lub odwołane po tym terminie są traktowane jako zrealizowane i są pełnopłatne.
4.3. Kursant może odwołać zajęcia zaplanowane na dany miesiąc, jednak nie więcej niż raz w miesiącu (w przypadku zajęć raz w tygodniu) lub dwa razy w miesiącu (w przypadku zajęć dwa razy w tygodniu).
4.4. Lektor może zakończyć współpracę z Kursantem w przypadku częstego odwoływania lub przekładania zajęć.

Płatności

5.1. Cena zajęć jednostkowych (60 minut) to 70-80zł brutto zależnie od typu zajęć. (cała oferta znajduje się tutaj.)
5.2. Po ustaleniu terminów zajęć na dany miesiąc, Lektor przesyła Kursantowi fakturę z kwotą i danymi do przelewu. Faktura musi być opłacona w ciągu 5 dni od wysłania faktury na adres mailowy Kursanta.

Zakończenie współpracy

6. Kursant może w każdej chwili zrezygnować z zajęć, także bez wypowiedzenia. Rezygnacja jest możliwa w każdym momencie, jednak po wykorzystaniu wpłaconej kwoty na zajęcia.

Zaświadczenie o odbyciu kursu

7.1. Na prośbę Kursanta Lektor może wystawić zaświadczenie o odbyciu kursu wraz z bieżącym poziomem Kursanta (po wypełnieniu testu) i oceną poszczególnych umiejętności językowych.
7.2. Prośba o wystawienie zaświadczenia musi być wystosowana przed zakończeniem współpracy. Przygotowany przez Lektora dokument zostanie wysłany drogą mailową do Kursanta.

Postanowienia końcowe

8. Zapłata za zajęcia oraz rozpoczęcie kursu online oznacza akceptację regulaminu oraz potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.

Umów się na bezpłatne zajęcia

© 2018 - 2019 Piotr Łuniewski - lekcje angielskiego online, Polska. Wszelkie prawa zastrzezone